Page 1 of 1

DEL 1: Vad ska lyssnaren tycka om känslan ni vill förmedla med ert varumärke/företag?

Fråga.1
1 = Tryggt | 7 = Vågat
1 2 3 4 5 6 7
På en skala 1-7

På en skala 1-7

Fråga.2
1 = Traditionellt | 7 = Nyskapande
1 2 3 4 5 6 7
På en skala 1-7

På en skala 1-7

Fråga.3
1 = Billigt | 7 = Exklusivt
1 2 3 4 5 6 7
På en skala 1-7

På en skala 1-7

Fråga.4
1 = Skitigt | 7 = Cleant
1 2 3 4 5 6 7
På en skala 1-7

På en skala 1-7

Fråga.5
1 = Konservativt | 7 = Modernt
1 2 3 4 5 6 7
På en skala 1-7

På en skala 1-7

Fråga.6
1 = Lekfullt | 7 = Moget
1 2 3 4 5 6 7
På en skala 1-7

På en skala 1-7

Fråga.7
1 = Ödmjukt/Tillbakalutat/Lugnt| 7 = Säljande/Framåtlutat/Energiskt
1 2 3 4 5 6 7
På en skala 1-7

På en skala 1-7

DEL 2: MÅLGRUPP

Fråga.8
Vad ska lyssnaren tycka om er ljudprofil?

Fråga.9
Vilka åldrar passar bäst in på er målgrupp?

Fråga.10
Vilka utbildningar passar bäst in på er målgrupp?

Fråga.11
Vilket kön passar bäst in på er målgrupp?

Fråga.12
Var i landet bor er primära målgrupp?

Fråga.13
Hur bor er primära målgrupp?

Fråga.14
Vilka socioekonomiska grupper passar bäst in på er målgrupp?

Fråga.15
Vilka sysselsättningar passar bäst in på er målgrupp?

Fråga.16
Övrig info?

Fråga.17
Vem är Du?


Fråga.18
Din mailadress? *

Fråga.19
Telefonnummer

TACK! Vi återkommer till er :-)

Page 1 of 1